”EVA”: med fokus på strategi og konkurrenceevne

Carsten Mejer

Abstract


Globaliseringseffekter i det ny århundrede fordrer stadig større effektivitet af praksis. Således står adskillige virksomheder på nuværende tidspunkt med store og uløste interne styringsopgaver. Der er gennem de sidste to årtier præsenteret en fauna af strategiske finansielle og økonomiske innovationer. Disse er blevet introduceret af både praktikere og teoretikere internationalt. ”Economic Value Added” /EVA er internationalt en af de nye metoder til at understøtte virksomhedens strategiske samt finansielle og økonomiske styring, som har bevæget sig fra at være i centrum for finansverdenens bevågenhed til at være i centrum for virksomhedens økonomiske styring. Denne artikel søger med afsæt i Bjørnenak & Olson (1999) /B&O’s model at redegøre for, hvorledes konceptet EVA anvender indtægts- og omkostningsdata til at analysere, evaluere samt værdiansætte virksomhedens strategi. Netop på denne slagmark er EVA landsat, der kan løse strategiske økonomistyringsopgaver. EVA med fokus på økonomisk værditilvækst kan dermed blive et svar på globaliseringens udfordringer og forbedre den langsigtede præstation i markedet.

Full Text:

PDF (Dansk)